საქართველოს ნორმატიული აქტები

 

 

საერთაშორისო სტანდარტები

 

 

სამშენებლო ობიექტის უსაფრთხოების შემოწმების ნუსხა

(+995) 599180020

info@oshe.ge / consultant@oshe.ge

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11