სიახლეები

სამუშაო სივრცეში რისკების შეფასების წესი

  • 31 Jan, 2020

გამოქვეყნდა „სამუშაო სივრცეში რისკების შეფასების წესი“, რომელიც განსაზღვრავს რისკების შეფასების მინიმალურ მოთხოვნებს, პროცედურას, პერიოდულობასა და სარეკომენდაციო ფორმებს.

რისკებ

დაწვრილებით

USAID -ის და OSHE GEORGIA-ს პროექტი

  • 25 Dec, 2019

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის პროექტი ასოციაციებისათვის

  • 8 Nov, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია იწყებს შრომის უსაფრთხოების სისტე

დაწვრილებით

სამშენებლო ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების შემოწმების ნუსხა

  • 17 Oct, 2019

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია აქვეყნებს  სამშენებლო ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების შემოწმების  ნუსხის დაწვრილებით