სიახლეები

შრომის უსაფრთხოების პროგრამის დასრულება

  • 21 Oct, 2018

2018 წლის 19 ოქტომბერს გაიმართა შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის (OSHE Georgia) და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივი ტრენინგის "შრომის უსაფრთხოება" კურსდამთავრებულთათ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი

  • 4 Oct, 2018

2018 წლის 15 ოქტობრიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი - შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი. მსმენელები შ

დაწვრილებით

ამოქმედდა "სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის, მოკვლევისა და ანგარიშგების წესი"

  • 4 Oct, 2018

2018 წლის 14 სექტემბრიდან ამოქმედდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №01-11/ნ ბრძანებით დამტკიცებული "სამუშაო სივრცეში მომხდ

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ახალი რეგულაციები

  • 3 May, 2018

2018 წლის 1 მაისიდან ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილებით დამტკიცებული "სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის" მე-16 მუხლი, რომლის თანახმა

დაწვრილებით