შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია ორგანიზაციებს კონსულტაციებს უწევს სამუშაო გარემოს უსაფრთხეობის მიმართულებით, კერძოდ:

  • იძლევა რეკომენდაციებს ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი პრევენციული სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით
  • იძლევა რეკომენდაციებს ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოების წესებისა და სხვა აუცილებელი დოკუმენტაციის მიღებასთან დაკავშირებით
  • დაინტერესებულ პირებს კონსულტაციეს უწევს საკანონმდებლო რეგულაციებთან დაკავშირებით
  • ახდენს ობიექტის მდგომარეობის შეფასებას, საჭიროების შემთხვევაში აუდიტის ჩატარების შესახებ რეკომენდაციის მიცემას
  • იძლევა რეკომენდაციებს ობიექტის სპეციალური საშუალებებით უზრუნველყოფის შესახებ
  • იძლევა რეკომენდაციებს ობიექტის პერსონალის გადამზადების შესახებ
  • იძლევა რეკომენდაციებს ობიექტზე უსაფრთხოების სპეციალისტის დამატების შესახებ

 

ასოციაცია, შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს ონლაინ კონსულტაციებს. მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე info@oshe.ge 

საკითხებზე, რომელიც არ მოითხოვს ობიექტის ადგილზე დათვალიერებას, კონსულტაცია უფასოა.

 

ასოციაციია მის წევრებისთვის უფასოდ უზრუნველყოფს კონსულტირებასა და სამართლებრივ მხარდაჭერას/ადვოკატირებას.

 

ასოციაცია ასევ გთავაზობთ ობიექტის ერთჯერად ინსპექტირებას. დეტალებისა და ფასის სანახავად გადადით ბმულზე.

(+995) 599180020

info@oshe.ge / oshegeorgia@gmail.com

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11