ასოციაცია ორგანიზაციებს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვასა და მართვას, რაც გულისხმობს:

  • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებით უზრუნველყოფას, მათ მონიტორინგსა და კონტროლს
  • შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის შემუშავებას და დანერგვას
  • კანონმდებლობით სავალდებულო ტრენინგების ჩატარებას.
  • ზედამხედველი ორგანოების შემოწმებისას მიღებული მითითებების შესრულების გეგმის შემუშავებას და რეკომენდაციების გაცემას

 

მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია, საქმიანობის სპეციფიკაზე და დასაქმებულების რაოდენობაზე.

 

 

კანონმდებლობით სავალდებულო შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის შემუშავების საორიენტაციო ფასები:

 -  შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვის გეგმის შემუშავება - 450 ლარიდან.

 -  საგანგებო სიტუაციებისა და სამაშველო რეაგირების გეგმის შემუშავება - 200 ლარიდან.

 -  რისკების შეფასების დოკუმენტის მომზადება - 300 ლარიდან.

 

 

ასოციაცია ორგანიზაციებს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების სისტემის აუდიტის ჩატარებას, რაც გულისხმობს:

 -  ობიექტის შემოწმებას

 -  შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემოწმებას

 -  საფრთხეების იდენტიფიცირებას

 -  დეტალური შენიშვნებისა და მითითებების გაცემას

 -  ხარვეზების აღმოფხვრის შესახებ რეკომენდაციების გაცემა

 -  შრომის უსაფრთხოების სავალდებულო დოკუმენტაციის მოწესრიგებას/შექმნას

 -  მითითებებისა და რეკომენდაციების შესრულების შემდგომ შემოწმებას.

 

მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია, საქმიანობის სპეციფიკაზე, ობიექტებისა და დასაქმებულების რაოდენობაზე.

 

საკონტაქტო ნომრები: 595 20 81 99; 599 18 00 20.

(+995) 599180020

info@oshe.ge / oshegeorgia@gmail.com

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11