ასოციაციის წევრები

 

 

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთლობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციაში გაწევრიანების განაცხადის გასაკეთებლად, შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა.

(+995) 599180020

info@oshe.ge / oshegeorgia@gmail.com

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11