სამშენებლო სფეროს შრომის უსაფრთხოების უფიცერთა მომზადების ტრენინგი

 • 24 Apr, 2017

მ.წ. 8 მაისიდან კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა მომზადების ტრენინგი. ტრენინგი შემუშავებულია კავ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების უფიცერთა საბაზისო მომზადების ტრენინგი

 • 24 Apr, 2017

მ.წ. 7 ივნისიდან კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება შრომის უსაფრთხოების ოფიცერთა მომზადების II ფაზა. ტრენინგი შემუშავებულია კავკასიის უნივ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 9 Sep, 2017

მ.წ. 18 სექტემბრიდან კავკასიის უნივერსიტეტში იწყება შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა მომზადების III ფაზა. ტრენინგი შემუშავებულია კავ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 11 Dec, 2017

2018 წლის 29 იანვრიდან  იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი 

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 11 Feb, 2018

2018 წლის 1 მარტიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი პროგრამის V

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 11 Apr, 2018

2018 წლის 23 აპრილიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი - შრომის უ

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 3 May, 2018

2018 წლის 28 მაისს იწყება ტრენინგი - "სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება". ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ა

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 20 May, 2018

2018 წლის 4 ივნისს იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი - შრომის უსაფრთხოებ

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობისა და შრომის უსაფრთხოების ტრენინგები

 • 2 Aug, 2018

2018 წლის 23 აგვისტოს იწყება ტრენინგები - "სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება" და "შრომის უსაფრთხოება" სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების რეგულაციები და დოკუმენტაცია

 • 2 Aug, 2018

ტრენინგის "შრომის უსაფრთხოების რეგულაციები და დოკუმენტაცია" მიზანია, მსმსენელები გაეცნონ შრომის უსაფრთხოების შესახებ ახალ რეგულაციებს, სამუშაო სივრ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი

 • 4 Oct, 2018

2018 წლის 22 ოქტობრიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი - შრ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

 • 29 Dec, 2018

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა შემუშავებულია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის მოთხოვნებისა 

დაწვრილებით

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 29 Dec, 2018

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი მოიცავს საქართველოს მთავრობის 2016 წლის N41 დადგენილებით გათვალისწინებულ სტანდარტებს

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმში

 • 25 Jan, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

 • 27 Feb, 2019

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა შემუშავებულია „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის მოთხოვნებისა 

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმში

 • 5 Mar, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა გადამზადების კურსი

 • 11 Apr, 2019

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა გადამზადების კურსები განკუთვნილია პრაქტიკული გამოცდილების მქონე შრომის უსაფრთხოების მენეჯერებისა და ოფიცრებისთვის,

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება

 • 15 Apr, 2019

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილებ

დაწვრილებით

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

 • 15 Apr, 2019

ტრენინგის მიზანია, პირველადი გადაუდებელი დახმარების ძირითადი ელემენტებისა და ქმედებების შესწავლა, რათა მათი შესრულებით ადამიანს შევუნარჩუნთ სიცოცხლ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ქუთაისი

 • 15 Apr, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმში

 • 16 Apr, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

 • 23 Apr, 2019

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა შემუშავებულია შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონმდებლობის მოთხოვნებისა  და სა

დაწვრილებით

მენეჯმენტის უფლება-მოვალეობები უსაფრთხოების სფეროში

 • 25 Apr, 2019

  „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ ახალი ორგანული კანონით, კომპანიების ხელმძღვანელებს განესაზღვრათ მნიშვნელოვანი და კონკრეტულ

დაწვრილებით

სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 1 May, 2019

ტრენინგზე მსმენელების შეისწავლიან შემდეგ თემებს: სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები, ხანძრის პრევენცია, სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმში

 • 14 Jun, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

 • 14 Jun, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

 • 17 Jul, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმი

 • 13 Aug, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

 • 13 Aug, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება აგრარულ საქმიანობაში

 • 18 Aug, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE Georgia) გთავაზობთ ტრენინგს „შრომის უსაფრთხოება აგრა

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

 • 14 Sep, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

ხარაჩოზე მუშაობის ტრენინგი

 • 14 Sep, 2019

  ხარაჩოზე მუშაობის  ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დად

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ქუთაისი

 • 20 Sep, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმი

 • 21 Sep, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში.

 • 24 Sep, 2019

შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში- კურსის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები სამედიცინო სფეროს სპეციფიკის გათვალისწინე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება სურსათის წარმოებაში

 • 24 Sep, 2019

შრომის უსაფრთხოება სურსათის წარმოებაში- კურსის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები სურსათის წარმოების სპეციფიკის გათვალისწინებით.&n

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის მართვა

 • 24 Sep, 2019

  შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის  მართვა    ტრენინგის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

 • 4 Oct, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

ხარაჩოზე მუშაობის ტრენინგი

 • 11 Oct, 2019

ხარაჩოზე მუშაობის  ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილებით დამტკ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

 • 11 Oct, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

 • 11 Oct, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

ადამიანური ფაქტორის გავლენა შრომის უსაფრთხოებაზე;

 • 14 Oct, 2019

  საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას ტრენინგზე "ადამიანური ფაქ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - ბათუმი (დღის ჯგუფი)

 • 19 Oct, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული კურსი - თბილისი

 • 23 Oct, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

ელექტროუსაფრთხოება

 • 25 Oct, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას ტრენინგზე "ელექტროუსაფრთხოება" 

დაწვრილებით

სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 29 Nov, 2019

ტრენინგზე მსმენელების შეისწავლიან შემდეგ თემებს: სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებები, ხანძრის პრევენცია, სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების კურსი

 • 11 Dec, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადე

დაწვრილებით

ხარაჩოზე მუშაობის ტრენინგი

 • 11 Dec, 2019

ხარაჩოზე მუშაობის  ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილებით დამტკ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის მართვის ტრენინგი თბილისში

 • 11 Dec, 2019

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის  მართვა    ტრენინგის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოებაში

 • 23 Dec, 2019

  შრომის უსაფრთხოება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოებაში

დაწვრილებით

საერთაშორისო სასერტიფიკაციო სწავლების კურსი: "მენეჯმენტი და რისკების კონტროლი"

 • 26 Dec, 2019

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) გერმანული სასერტიფიკაციო ორგანოს „TÜV Rheinland“ თან

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის მართვა თბილისში

 • 9 Jan, 2020

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის  მართვა    ტრენინგის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება სურსათის წარმოებაში

 • 9 Jan, 2020

შრომის უსაფრთხოება სურსათის წარმოებაში - კურსის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები სურსათის წარმოების სპეციფიკის გათვალისწინებით.&

დაწვრილებით

ხარაჩოზე მუშაობის ტრენინგი

 • 9 Jan, 2020

  ხარაჩოზე მუშაობის  ტრენინგი   მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში (ბათუმი)

 • 9 Jan, 2020

შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში - კურსის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალის

დაწვრილებით

ელექტროუსაფრთხოების ტრენინგი თბილისში

 • 9 Jan, 2020

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას ტრენინგზე "ელექტროუსაფრთხოება" 

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება

 • 9 Jan, 2020

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე სა

დაწვრილებით

სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 9 Jan, 2020

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის მართვა ბათუმში

 • 9 Jan, 2020

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის  მართვა    ტრენინგის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოებაში

 • 9 Jan, 2020

შრომის უსაფრთხოება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოებაში   მოდულის მიზანი:  

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში (თბილისი)

 • 15 Jan, 2020

შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში - კურსის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების კურსი

 • 16 Jan, 2020

  საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების თემატურ

დაწვრილებით

ნარჩენების მართვა

 • 11 Feb, 2020

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) გთავაზობთ ნარჩენების მართვის ტრენინგს.

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება დისტანციური მუშაობის რეჟიმში

 • 17 Mar, 2020

  OSHE Georgia გთავაზობთ კურსს „შრომის უსაფრთხოება დისტანციური მუშაობის რეჟიმში“.

დაწვრილებით

ბიოლოგიური/ ქიმიური საფრთხეები და პრევენციული ზომები რისკის შეფასების პროცესში

 • 18 Mar, 2020

  ოშე ჯორჯია გთავაზობთ ონლაინ კურსს "ბიოლოგიური/ ქიმიური საფრთხეები და პრევენციული ზომები რისკის შეფასების პ

დაწვრილებით

„შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე "- ონლაინ კურსი

 • 6 May, 2020

OSHE Georgia გთავაზობთ ონლაინ კურსს „შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე “.   კურსის მიზანი:

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის მართვა (online კურსი)

 • 8 May, 2020

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის  მართვა (online  კურსი)   ტრენინგის მიზანია მოამზადოს სპეციალ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ზოგადი კურსი

 • 8 May, 2020

OSHE Georgia გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების ზოგად კურსს   კურსის მიზანი: გააცნოს მსმენელებს შრომის უსა

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების საფუძვლები სტომატოლოგიური კლინიკებისათვის

 • 21 May, 2020

OSHE Georgia იწყებს ტრენინგ- კურსს "შრომის უსაფრთხოების საფუძვლები სტომატოლოგიური კლინიკებისათვის".   კურსის მიზანი:

დაწვრილებით

ხარაჩოზე მუშაობის კურსი

 • 21 May, 2020

OSHE Georgia გთავაზობთ ხარაჩოზე მუშაობის კურსს.     კურსის მიზანია, სხვადასხვა ობიექტზე მომუშავე პირებს შეასწავლო

დაწვრილებით

გარემოსდაცვითი მმართველის მომზადების კურსი

 • 4 Jul, 2020

OSHE Georgia იწყებს გარემოსდაცვითი მმართველის მომზადების კურსს!

დაწვრილებით

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

 • 7 Oct, 2020

ტრენინგის მიზანია, პირველადი გადაუდებელი დახმარების ძირითადი ელემენტებისა და ქმედებების შესწავლა, რათა მათი შესრულებით ადამიანს შევუნარჩუნთ სიცოცხლ

დაწვრილებით

ხარაჩოზე მუშაობის ტრენინგი

 • 9 Oct, 2020

ხარაჩოზე მუშაობის  ტრენინგი   მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდა

დაწვრილებით

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების (N41 დადგენილება) ტრენინგი

 • 8 Jan, 2021

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი მოიცავს საქართველოს მთავრობის 2016 წლის N41 დადგენილებით გათვალისწინებულ სტანდარტებს

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ახალი რეგულაციები და პასუხისმგებლობები

 • 30 Jan, 2021

გსურთ შეიტყოთ შრომის უსაფრთხოების სფეროში 2021 წლიდან არსებული სიახლეები?  2021 წლის 18 თებერვალს OSHE Georgia

დაწვრილებით

ხარაჩოზე მუშაობის ტრენინგი

 • 16 Feb, 2021

ხარაჩოზე მუშაობის  ტრენინგი   მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის

დაწვრილებით

გარემოსდაცვითი მმართველის მომზადების კურსი

 • 16 Feb, 2021

OSHE Georgia იწყებს გარემოსდაცვითი მმართველის მომზადების კურსს!   გახდი გარე

დაწვრილებით

ვებინარი - "რისკების შეფასება და მართვა"

 • 18 Mar, 2021

  OSHE GEORGIA გთავაზობთ ვებინარს "რისკების შეფასება და მართვა".   ტრენინგი ჩატარდება პლატფორმა ZOOM-ის მეშვეობით

დაწვრილებით

ონლაინ საინფორმაციო სემინარი "შიდა აუდიტორის სწავლება და საქმიანობის პერსპექტივები"

 • 25 Mar, 2021

გსურთ გახდეთ შიდა აუდიტორი და შეძლოთ კომპანიის მომზადება ISO სტანდარტის მისაღებად?   

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების პრაქტიკული კურსი მამუკა ფირცხალავასთან ერთად

 • 25 Mar, 2021

OSHE Georgia გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების პრაქტიკულ კურსს მამუკა ფირცხალავასთან ერთად!   

დაწვრილებით

გარემოსდაცვითი მმართველის მომზადების კურსი

 • 22 Apr, 2021

OSHE Georgia იწყებს გარემოსდაცვითი მმართველის მომზადების კურსს!   გახდი გარე

დაწვრილებით

პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგი

 • 22 Apr, 2021

ტრენინგის მიზანია, პირველადი გადაუდებელი დახმარების ძირითადი ელემენტებისა და ქმედებების შესწავლა, რათა მათი შესრულებით ადამიანს შევუნარჩუნთ სიცოცხლ

დაწვრილებით

ელექტროუსაფრთხოება

 • 16 May, 2021

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას ტრენინგზე "ელექტროუსაფრთხოება" .

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების პრაქტიკული კურსი მამუკა ფირცხალავასთან ერთად

 • 16 May, 2021

OSHE Georgia გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების პრაქტიკულ კურსს მამუკა ფირცხალავასთან ერთად!   

დაწვრილებით

ხარაჩოზე მუშაობის ტრენინგი

 • 28 Jul, 2021

ხარაჩოზე მუშაობის  ტრენინგი   მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის

დაწვრილებით

პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგი

 • 15 Aug, 2021

ტრენინგის მიზანია, პირველადი გადაუდებელი დახმარების ძირითადი ელემენტებისა და ქმედებების შესწავლა, რათა მათი შესრულებით ადამიანს შევუნარჩუნთ სიცოცხლ

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი

 • 2 Dec, 2021

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი მოიცავს, როგორც

დაწვრილებით

ხარაჩოზე მუშაობის ტრენინგი

 • 2 Dec, 2021

ხარაჩოზე მუშაობის  ტრენინგი   მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის

დაწვრილებით

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი (N41 დადგენილება)

 • 2 Apr, 2023

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი  მოიცავს საქართველოს მთავრობის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება სურსათის წარმოებაში

 • 17 Dec, 2021

შრომის უსაფრთხოება სურსათის წარმოებაში - კურსის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები სუ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში

 • 17 Dec, 2021

შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში - კურსის მი

დაწვრილებით

სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების პროგრამა

 • 25 Jan, 2022

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის აცხადებს მიღებას სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების 6

დაწვრილებით

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

 • 2 Feb, 2022

ტრენინგის მიზანია მენეჯმენტის წარმომადგენლებს, ადამიანური რესურსის მართვის მენეჯერებს და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებს გააცნოს ის ფსიქოლოგ

დაწვრილებით

სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების პროგრამა

 • 26 Mar, 2022

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის აცხადებს მიღებას სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების 6

დაწვრილებით

სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების კურსები

 • 2 May, 2022

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის აცხადებს მიღებას სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების კუ

დაწვრილებით

სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის გადამზადების პროგრამა

 • 7 May, 2022

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის აცხადებს მიღებას სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების კუ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სპეცილისტის აკრედიტებული პროგრამა ბათუმში

 • 19 Sep, 2022

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) ახორციელებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამა - თბილისი

 • 7 Jun, 2022

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) ახორციელებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამა დაბალ და საშუალო რისკის ობიექტებზე - თბილისი, ბათუმი

 • 17 Jun, 2022

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) ახორციელებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზ

დაწვრილებით

სასერტიფიკატო გამოცდისთვის მოსამზადებელი/გადამზადების კურსი ბათუმში

 • 7 Jul, 2022

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის აცხადებს მიღებას სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების კუ

დაწვრილებით

მემორანდუმის გაფორმება

 • 23 Apr, 2017

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციას, კავკასიის უნივერსიტეტსა და წამყვან სამშენებლო კომპანიებს შორის მიღწეულ

დაწვრილებით

ამოქმედდა "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები"

 • 6 Mar, 2017

2017 წლის 1 იანვარს ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2016 წელს დამტკიცებული N41 დადგენილება - "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“. აქა

დაწვრილებით

ერთობლივი ტრენინგების დაწყების შესახებ მემორანდუმის გაფორმება

 • 24 May, 2017

28 აპრილს, საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციციამ და კავკასიის უნივერსიტეტმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

დაწვრილებით

დასრულდა ტრენინგი "შრომის უსაფრთხოება, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა".

 • 11 Jul, 2017

კავკასიის უნივერსიტეტში დასრულდა შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის (OSHE Georgia) და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივ

დაწვრილებით

დასრულდა შრომის უსაფრთხოების ტრენინგის II ფაზა

 • 29 Aug, 2017

კავკასიის უნივერსიტეტში დასრულდა შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის (OSHE Georgia) და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგის პრაქტიკები

 • 29 Aug, 2017

შრომის უსაფრთხოების კურსდამთავრეულები პრაქტიკულ სწავლებაზე იმყოფებოდნენ სამშენებლო კომპანიაში, შეაფასეს საფრთხეები და განსაზღვრეს უმოკლესი გზა რისკ

დაწვრილებით

მიმართვა საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას

 • 23 Feb, 2018

სამშენებლო ობიექტებზე ბოლო წლებში იმატა ინციდენტებმა და ფატალურმა შემთხვევებმა. არსებული მდგომარეობა ცხადყოფს, რომ აუც

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ახალი რეგულაციები

 • 3 May, 2018

2018 წლის 1 მაისიდან ამოქმედდა საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილებით დამტკიცებული "სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ

დაწვრილებით

ამოქმედდა "სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის, მოკვლევისა და ანგარიშგების წესი"

 • 4 Oct, 2018

2018 წლის 14 სექტემბრიდან ამოქმედდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №01-1

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი

 • 4 Oct, 2018

2018 წლის 15 ოქტობრიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი - შრომის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების პროგრამის დასრულება

 • 21 Oct, 2018

2018 წლის 19 ოქტომბერს გაიმართა შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის (OSHE Georgia) და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივი

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების პროგრამის დასრულება

 • 24 Nov, 2018

2018 წლის 22 ნოემბერს დასრულდა შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის (OSHE Georgia) და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივი

დაწვრილებით

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აკრედიტაცია

 • 4 Feb, 2019

2019 წლის 16 იანვარს საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციამ მიიღო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნი

დაწვრილებით

ახალი "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" ორგანული კანონის მიღება

 • 5 Mar, 2019

საქართველოს პარლამენტმა 2019 წლის 19 თებერვალს მიიღო "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" ახალი ორგანული კანონი. აქამდე მოქმედი 2018 წლის 7 მარტს მიღებული

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის პროექტი

 • 29 Jul, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია იწყებს შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის პროექტს. პროექტი ი

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის პროექტის I ეტაპი დაიწყო

 • 30 Aug, 2019

30 აგვისტოს OSHE Georgia-მ დაიწყო შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის პროექტის I ეტაპი.  პროექტის ფარგლებში შერჩეული 50 კომპანიიდან

დაწვრილებით

დღეიდან შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონი ყველა ორგანიზაციაზე ვრცელდება

 • 1 Sep, 2019

1 სექტეომებრს "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" ორგანული კანონით დადგენილი ვალდებულებები ვრცელდება ყველა საჯარო და კერძო ორგანიზაციაზე (გარდა ძალოვანი

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ვაკანსიები თბილისსა და ბათუმში

 • 16 Sep, 2019

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის და გარემოს დაცვის ასოცაიცია (OSHE Georgia) აცხადებს ვაკანსიას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პოზიციაზე.

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის პროექტი ბათუმში

 • 24 Sep, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია იწყებს შრომის უსაფრთხოების

დაწვრილებით

სამშენებლო ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების შემოწმების ნუსხა

 • 17 Oct, 2019

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია აქვეყნებს  სამშენებლო ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების შემოწმების  ნუსხის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის პროექტი ასოციაციებისათვის

 • 8 Nov, 2019

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს

დაწვრილებით

სამუშაო სივრცეში რისკების შეფასების წესი

 • 31 Jan, 2020

გამოქვეყნდა „სამუშაო სივრცეში რისკების შეფასების წესი“, რომელიც განსაზღვრავს რისკების შეფასების მინიმალურ მოთხოვნებს, პროცედურას, პერიო

დაწვრილებით

ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების ჯანმრთელობისთვის მავნე ან/და განსაკუთრებული რისკის შემცველი სამუშაოები

 • 17 Feb, 2020

გამოქვეყნდა ,,ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების ჯანმრთელობისთვის მავნე ან/და განსაკუთრებული რისკის შემცველი სამუშაოების დამტკიცების შესა

დაწვრილებით

ვაკანსია

 • 18 Mar, 2021

OSHE Georgia-ს ტრენინგ ცენტრი აცხადებს ტრენერების ვაკანსიას შემდეგი მოდულებისთვის:   შრომითი უფლებები და მისი რეალიზები

დაწვრილებით

განახლებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამის დამტკიცება

 • 18 Sep, 2021

დამტკიცდა განახლებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა. შრომის უსაფრთხოების სერტიფიცირებული სპეციალისტის სტატუსის

დაწვრილებით

OSHE Georgia - აკრედიტაცია

 • 10 Jun, 2022

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციამ (OSHE GEORGIA) მიიღო შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედი

დაწვრილებით

სპეციალური საგრანტო დაფინანსება და ფასდაკლება ინჟინერიის, სამართლის და სოციალური მეცნიერებების პროგრამების 2020 და 2021 წლის კურსდამთავრებულებისთვის

 • 23 Jun, 2022

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია აცხადებს სპეციალურ საგრანტო კონკურსს და ფასდაკლებას საინჟინრო მიმართულებების, სამართ

დაწვრილებით

სპეციალური ფასდაკლება ინჟინერიის, სამართლის და სოციალური მეცნიერებების პროგრამების კურსდამთავრებულებისთვის

 • 29 Jun, 2022

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია აცხადებს სპეციალურ ფასდაკლებას საინჟინრო მიმართულებების, სამართლის და სოციალური მეცნ

დაწვრილებით