შრომის უსაფრთხოების რეგულაციები და დოკუმენტაცია

  • 2 Aug, 2018

ტრენინგის "შრომის უსაფრთხოების რეგულაციები და დოკუმენტაცია" მიზანია, მსმსენელები გაეცნონ შრომის უსაფრთხოების შესახებ ახალ რეგულაციებს, სამუშაო სივრცეში კანონმდებლობით სავალდებულო დოკუმეენტაციის შექ

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობისა და შრომის უსაფრთხოების ტრენინგები

  • 2 Aug, 2018

2018 წლის 23 აგვისტოს იწყება ტრენინგები - "სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება" და "შრომის უსაფრთხოება" სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტე

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 20 May, 2018

2018 წლის 4 ივნისს იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი - შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი. ტრენინგი შემუშავებულია კავკას

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 3 May, 2018

2018 წლის 28 მაისს იწყება ტრენინგი - "სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება". ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 11 Apr, 2018

2018 წლის 23 აპრილიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი - შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი. ტრენინგი შ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 11 Feb, 2018

2018 წლის 1 მარტიდან იწყება კავკასიის უნივერსიტეტისა და შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ერთობლივი პროგრამის V ფაზა - შრომის უსაფრთხოების მენეჯერთა ტრენინგი.

დაწვრილებით