შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში

  • 17 Dec, 2021

შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში - კურსის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება სურსათის წარმოებაში

  • 17 Dec, 2021

შრომის უსაფრთხოება სურსათის წარმოებაში - კურსის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები სურსათის წარმოების სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

დაწვრილებით

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი (N41 დადგენილება)

  • 2 Apr, 2023

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი  მოიცავს საქართველოს მთავრობის 2016 წლის N41 დადგენილებით გათვალისწინებულ მოთხოვნ

დაწვრილებით

ხარაჩოზე მუშაობის ტრენინგი

  • 2 Dec, 2021

ხარაჩოზე მუშაობის  ტრენინგი   მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილებით დამტკიცებულ „სიმაღლეზე მუშ

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 2 Dec, 2021

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართვ

დაწვრილებით

პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგი

  • 14 Oct, 2022

ტრენინგის მიზანია, პირველადი გადაუდებელი დახმარების ძირითადი ელემენტებისა და ქმედებების შესწავლა, რათა მათი შესრულებით ადამიანს შევუნარჩუნთ სიცოცხლე კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების მოსვლამდე.

დაწვრილებით