შრომის უსაფრთხოების კურსი

  • 16 Jan, 2020

  საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების თემატურ ტრენინგებს.   ჩვენი ტრენინ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში (თბილისი)

  • 15 Jan, 2020

შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში - კურსის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები სამედიცინო სფეროს სპეციფიკის გათვალისწინებით.

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოებაში

  • 9 Jan, 2020

შრომის უსაფრთხოება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოებაში   მოდულის მიზანი:   მოამზადოს მაღალი კვალიფიკაციის შრომის უსა

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის მართვა ბათუმში

  • 9 Jan, 2020

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის  მართვა    ტრენინგის მიზანია მოამზადოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებ

დაწვრილებით

სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი

  • 9 Jan, 2020

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) აცხადებს მიღებას ტრენინგზე "სახანძრო უსაფრთხოება" 

დაწვრილებით

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება

  • 9 Jan, 2020

სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტრენინგი მოიცავს, როგორც საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს მთავრობის 2017 წლის N477 დადგენილებით და

დაწვრილებით