სასერტიფიკატო გამოცდისთვის მოსამზადებელი/გადამზადების კურსი ბათუმში

  • 7 Jul, 2022

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის აცხადებს მიღებას სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების კურსებზე ბათუმში. საქ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამა დაბალ და საშუალო რისკის ობიექტებზე - თბილისი

  • 17 Jun, 2022

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) ახორციელებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე დაბალ და საშუალო რის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამა დაბალ და საშუალო რისკის ობიექტებზე - ბათუმი

  • 17 Jun, 2022

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) ახორციელებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე დაბალ და საშუალო რის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამა - თბილისი

  • 7 Jun, 2022

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) ახორციელებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე თბილისში.

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სპეცილისტის აკრედიტებული პროგრამა ბათუმში

  • 31 May, 2022

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) ახორციელებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე ბათუმში.

დაწვრილებით

სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის გადამზადების პროგრამა

  • 7 May, 2022

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის აცხადებს მიღებას სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების კურსებზე. საქართველოს კანონმდებლობით ს

დაწვრილებით