სასერტიფიკატო გამოცდისთვის მოსამზადებელი/გადამზადების კურსი ბათუმში

  • 7 Jul, 2022

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის აცხადებს მიღებას სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების კურსებზე ბათუმში. საქ

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამა დაბალ და საშუალო რისკის ობიექტებზე - თბილისი, ბათუმი

  • 17 Jun, 2022

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) ახორციელებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე დაბალ და საშუალო რის

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამა - თბილისი

  • 7 Jun, 2022

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) ახორციელებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე თბილისში.

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სპეცილისტის აკრედიტებული პროგრამა ბათუმში

  • 31 May, 2022

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) ახორციელებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე ბათუმში.

დაწვრილებით

სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის გადამზადების პროგრამა

  • 7 May, 2022

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის აცხადებს მიღებას სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების კურსებზე. საქართველოს კანონმდებლობით ს

დაწვრილებით

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი (N41 დადგენილებით გათვალისწინებულ სტანდარტები)

  • 2 Dec, 2021

შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების ტრენინგი  მოიცავს საქართველოს მთავრობის 2016 წლის N41 დადგენილებით გათვალისწინებულ სტანდარ

დაწვრილებით